czwartek, 4 stycznia 2018

Ferie zimowe 2018

Ferie zimowe w Hali Sportowej.
Kolejny rok z rzędu w Hali Sportowej w Tarnowskich Górach aktywnie spędzić ferie zimowe będą mogły dzieci z Tarnowskich Gór. Sportowe ferie zimowe organizowane są przez Stowarzyszenie Sanus Vivere dzięki wsparciu Urzędu Miasta Tarnowskie Góry i we współpracy z Parkiem Wodnym.

Każdy turnus będzie liczył 60 osób, uwzględniając podział na grupy 15 osobowe według wieku.

Organizator zapewni kompleksową opiekę wykwalifikowanej kadry instruktorów i animatorów, II śniadanie oraz napoje dla uczestników zajęć.

Plan zajęć obejmuje gry i zabawy na arenie głównej, zajęcia zespołowe, elementy gry w squasha, piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę i badmintona. Zajęcia odbywały się również na lodowisku i na basenie uwzględniając elementy nauki pływania oraz gier i zabaw w wodzie.

Największą atrakcją standardowo będzie ścianka wspinaczkowa, uczestnicy mają okazję poznać podstawowy sprzęt wspinaczkowy, dowiedzieć się jak ważne jest bezpieczeństwo i właściwa asekuracja.
Dopełnieniem zajęć są seanse filmowe oraz spotkania z tarnogórskimi policjantami.
Tematy pogadanek to między innymi bezpieczeństwo na drodze, rozwaga w kontaktach z obcymi.


Sportowe Ferie zimowe to II turnusy

I: od 29.01.2018 r.-02.02.2018 r.

II: od 05.02.2018 r. - 09.02.2018 r.Zajęcia w ramach sportowych ferii zimowych trwają od godziny 8.00 do 15.00

Zapisy na półkolonie będą odbywać się w Biurze Obsługi klienta hali sportowej od 8:00 w dniu 11.01.2018r.

Opłata za turnus wynosi 50,00 złDokumenty do pobrania :środa, 3 stycznia 2018

Aktywnie na lodzie.

Projekt Aktywnie na lodzie.


Zachęcamy wszystkie dzieci i młodzież gimnazjalną do udziału w bezpłatnym programie

 AKTYWNIE NA LODZIE

Termin: 08.01.2018 - 18.02.2018

AKTYWNIE NA LODZIE jest bezpłatnym programem skierowanym do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Zajęcia prowadzone są pod okiem instruktora sportu, o wykształceniu pedagogicznym, odbywają się 1 w tygodniu przez 6 kolejnych tygodni łącznie 18 grup 15 osobowych.

W ramach programu dzieci mogą korzystać bezpłatnie z lodowiska oraz sprzętu w wyznaczonych godzinach, w tygodniu zajęcia odbywają się pomiędzy 17.00-18.00 i 18.00-19.00, a w weekendy 11.00-12.00 i 12.00-13.00, 17.00-18.00 i 18.00 - 19.00.

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Organizatorem jest Stowarzyszenie Sanus Vivere przy współpracy z Parkiem Wodnym w Tarnowskich Górach.

W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, zajęcia z lodowiska przeniesione zostają na basen. W związku z tym, każdy z uczestników powinien posiadać przy sobie zamiennie strój kąpielowy oraz ręcznik.  Każde dziecko może wziąć udział w programie, wystarczy, że rodzice zgłoszą je do projektu w Biurze obsługi Klienta Parku Wodnego ( I-sze pietro ).

Dokumenty do pobrania :

Powszechna nauka pływania - podsumowanie

 PODSUMOWANIE PROGRAMU POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA


Program Powszechnej Nauki Pływania był realizowany w Parku Wodnym w Tarnowskich Górach już po raz drugi.
W tym roku zgłoszonych zostało 2250 uczestników, w tym z Gminy Tworóg – 45 osób, z Gminy Miasteczko Śląskie – 45 osób, z Gminy Świerklaniec – 135 osób, z Gminy Zbrosławice – 210 osób, z Gminy Bobrowniki – 180 osób, z Gminy Woźniki – 195 osób, z Gminy Piekary Śląskie – 930 osób i z Gminy Tarnowskie Góry – 510 osób. W projekcie biorą udział uczniowie szkół podstawowych ( klasy II i III ), dzieci wywodzące się z różnych środowisk zarówno wiejskich jak i miejskich.
Warto zaznaczyć, że „Umiem Pływać” to program, który zapewnia systematyczne uczestnictwo uczniów klas II i III szkół podstawowych w zajęciach na pływalni uwzględniając przy tym elementy nauki i zabawy. Jego realizacja przebiega w formie dodatkowych zajęć sportowych w wymiarze 20 godzin lekcyjnych dla każdego uczestnika, z częstotliwością 1 lub 2 raz w tygodniu, w grupach liczących 15 osób. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów posiadających odpowiednie kwalifikacje.
Należy zwrócić uwagę na fakt, iż usportowienie dzieci, popularyzacja sportu i aktywność ruchowa są elementami procesu wychowawczego, jednak wychowanie fizyczne realizowane w ramach obowiązkowych zajęć szkolnych nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb ruchowych dzieci i rozwijać w pełni ich zainteresowań. Z tego względu uczestnictwo w programie odgrywa kluczową rolę w tym zakresie, wzbogaca sprawność, rozbudza zainteresowania sportowe oraz korzystnie wpływa na ogólny rozwój psychofizyczny dzieci.

Opis zadania:
Projekt zakłada działania związane z powszechnym, systematycznym uczestnictwem dzieci w pływaniu zgodnie z założeniami programu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać". Projekt jest organizowany w formie dodatkowych zajęć sportowych dla uczniów klas II i III. Do programu zgłoszonych było 825 dzieci z tarnogórskich szkół oraz pobliskich gmin, cieszył on się bardzo dużym powodzeniem. Uczestnicy nabyli podstawowe umiejętności pływania z czego byli bardzo zadowoleni, każdy otrzymał pamiątkowy dyplom potwierdzający ukończenie kursu. . Do udziału w nowej edycji programu zgłosiło się łącznie 2250 dzieci z następujących gmin: Tarnowskie Góry, Świerklaniec, Miasteczko Śląskie, Tworóg, Zbrosławice, Bobrowniki, Woźniki oraz Piekary Śląskie. Gminy zapewniają rekrutację uczestników, opiekunów i pokrywają koszty transportu. Zajęcia będą odbywać w okresie od lutego 2017 r. do grudnia 2017 r.

Cele szczegółowe:
- upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
- promocja zdrowego stylu życia - nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
- profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
- zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowana do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych,
- edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów
- aktywne i ciekawe zagospodarowanie czasu wolnego
- poznanie podstawowych technik stylów pływackich - poznanie zasad bezpieczeństwa oraz higieny - nauka zasad zachowania na głos wołania o pomoc przez tonącego człowieka
- umożliwienie nauki pływania dzieciom z gmin, w których nie ma krytej pływalni


Usportowienie dzieci, popularyzacja sportu, aktywność ruchowa są elementami procesu wychowawczego. Wychowanie fizyczne realizowane w ramach obowiązkowych zajęć szkolnych nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb ruchowych dzieci i rozwijać w pełni ich zainteresowań sportowych. Jedną z dodatkowych form wzbogacających zakres aktywności i umiejętności ruchowych dzieci są pozalekcyjne zajęcia sportowe. Istotnym elementem pozaszkolnej aktywności dzieci jest dobór właściwego programu zajęć sportowych, który spełniłby potrzeby uczniów oraz oczekiwania rodziców i szkoły. Zajęcia nauki i doskonalenia pływania powinny umożliwiać dzieciom nie tylko wzbogacenie ich sprawności, ale również rozbudzenie zainteresowań sportowych, zaszczepiających w nich potrzebę ruchu w czasie wolnym od obowiązków szkolnych, a także prowadzenie zdrowego stylu życia. Pływanie wpływa korzystnie na ogólny rozwój psychofizyczny i sprawności dzieci. Przynosi szereg korzyści zdrowotnych,uodpornia organizm, zwiększa jego wytrzymałość, usprawnia krążenie, pracę serca i płuc, zapobiega i koryguje wady postawy, zapobiega nadwadze. Pływanie może być jedną z form aktywności ruchowej, która wszechstronnie wpływa na organizm człowieka. Program ma za zadanie zaspokoić określone zainteresowania uczniów w zakresie aktywności fizycznej, nauczyć bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych, zapewnić rozrywkę i aktywny wypoczynek po zajęciach w szkole, zaspokajać potrzeby ruchowe oraz korygować i zapobiegać powstawaniu wad postawy, a przede wszystkim nauczyć jak największą liczę dzieci podstaw pływania co pozwoli na zminimalizowanie wypadków w wodzie.

środa, 24 maja 2017

Sportowe półkolonie - sezon 2017

Sportowe półkolonie w Parku Wodnym i Hali Sportowej

Zapraszamy młodych tarnogórzan do udziału w sportowych półkoloniach organizowanych w Hali Sportowej i Parku Wodnym.
Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku od 7 do 16 lat ( 2010 – 2001 ) potrwają od 26 czerwca do 25 sierpnia.
IX turnusów liczyć będzie 4 piętnastoosobowe grupy każdy:

I Turnus – 26.06.2017 do 30.06.2017
II Turnus – 03.07.2017 do 07.07.2017
III Turnus – 10.07.2017 do 14.07.2017
IV Turnus – 17.07.2017 do 21.07.2017
V Turnus – 24.07.2017 do 28.07.2017
VI Turnus – 31.07.2017 do 4.08.2017
VII Turnus – 07.08.2017 do 11.08.2017
VIII Turnus – 14.08.2017 do 18.08.2017
IX Turnus – 21.08.2017 do 25.08.2017

Łącznie skorzystać będzie mogło 540 tarnogórskich dzieci. Szczegóły dotyczące zapisów organizacji znajdą się w regulaminie.

Program zajęć współfinansowanych przez Urząd Miejski w Tarnowskich Górach obejmuje:
- wspinaczkę
- badmintona
- basen
- gry i zabawy na arenie głównej
- zajęcia squash
- piłkę nożną i koszykówkę

Wszyscy uczestnicy otrzymują drugie śniadanie i napój, a nad ich bezpieczeństwem czuwa kadra wykwalifikowanych instruktorów.


Pliki do pobrania ( format PDF ) :

Plakat
Regulamin
Karta kwalifikacyjna
Oświadczenie o zdrowiu
Oświadczenie rodziców - ścianka wspinaczkowa
Upoważnieni do odbioru dzieckawtorek, 28 marca 2017

Uczymy się pływać

Uczymy się pływać !

Po raz kolejny otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Powszechna Nauka Pływania dzięki temu w Parku Wodnym Tarnowskie Góry 2250 uczniów klas drugich i trzecich z ośmiu gmin rozpoczęło naukę pływania. Bezpłatne zajęcia potrwają od marca do grudnia bieżącego roku. Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz gminy w nim uczestniczące:  Tarnowskie Góry, Świerklaniec, Miasteczko Śląskie, Tworóg, Zbrosławice, Bobrowniki, Woźniki oraz Piekary Śląskie.

W ramach projektu 2250 dzieci ma możliwość bezpłatnej nauki pływania - zdobycia podstawowych umiejętności pływackich. Zajęcia odbywają się zgodnie z założeniami podręcznika opracowanego na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki przez Polski Związek Pływacki. Celem ogólnopolskiego programu nauki pływania jest objęcie  jak największej liczby uczniów klas  I-III zajęciami nauki pływania.   Takie zajęcia nie tylko uczą zachowania w wodzie, podnoszą poziom bezpieczeństwa nad otwartymi zbiornikami, ale stanowią ważny element  w rozwoju dziecka. Pływanie ma charakter ogólnorozwojowy i stanowi bazę  do osiągania sukcesów także w innych dyscyplinach.
czwartek, 9 lutego 2017

Ferie, ferie i po feriach

Ferie bez nudy w Parku Wodnym i Hali Sportowe
Kolejny rok z rzędu w miejskiej Hali Sportowej aktywnie spędzały ferie dzieci z Tarnowskich Gór.
Sportowe ferie zimowe organizowane są przez Stowarzyszenie Sanus Vivere dzięki wsparciu Urzędu Miasta Tarnowskie Góry i we współpracy z Parkiem Wodnym.
Każdy turnus liczył 60 osób,w tym uwzględniono podział na grupy 15 osobowe według wieku. Organizator zapewniał kompleksową opiekę wykwalifikowanej kadry instruktorów i animatorów, II śniadanie oraz napoje dla uczestników zajęć.
Plan zajęć obejmował gry i zabawy na arenie głównej, zajęcia zespołowe, elementy gry w squasha, piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę i badmintona. Zajęcia odbywały się również na lodowisku i na basenie uwzględniając elementy nauki pływania oraz gier i zabaw w wodzie.
Największą atrakcją była ścianka wspinaczkowa, uczestnicy mieli okazję poznać podstawowy sprzęt wspinaczkowy, dowiedzieli się jak ważne jest bezpieczeństwo i właściwa asekuracja.
Dopełnienie zajęć stanowiły seanse filmowe oraz spotkania z tarnogórskimi policjantami.
Tematy pogadanek to między innymi bezpieczeństwo na drodze, rozwaga w kontaktach z obcymi.

poniedziałek, 16 stycznia 2017

Aktywnie na lodzie.

AKTYWNIE NA LODZIE - jest bezpłatnym programem skierowanym do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów powiatu tarnogórskiego. Zajęcia prowadzone są pod okiem instruktora sportu, o wykształceniu pedagogicznym, odbywają się 7 dni w tygodniu w podziale na grupy 15 osobowe.
Dla każdej z grup przewidziane są 4 zajęcia.
W ramach programu dzieci mogą korzystać bezpłatnie z lodowiska oraz sprzętu w wyznaczonych godzinach, w tygodniu zajęcia odbywają się pomiędzy 17.00-18.00 i 18.00-19.00, a w weekendy 11.00-12.00 i 12.00-13.00

W okresie ferii zimowych 2017

-  WEEKENDY: 18.00-19.00 , 19.00-20.00
-  OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU : 18.00-19.00, 19.00-20.00

Projekt jest współfinansowany z środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Organizatorem jest Stowarzyszenie Sanus Vivere przy współpracy z Parkiem Wodnym w Tarnowskich Górach.
W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, zajęcia z lodowiska przeniesione zostają na basen.
W związku z tym, każdy z uczestników powinien posiadać przy sobie zamiennie strój kąpielowy oraz ręcznik.
Każde dziecko może wziąć udział w programie, wystarczy, że rodzice zgłoszą je do projektu w Biurze obsługi Klienta Parku Wodnego ( I-sze piętro ).

Szczegóły www.parkwodny.com.pl tel. 32/393 39 31

Dokumenty do pobrania PDF :
Regulamin
Zgoda rodziców